Abertstins bij Tirns

Ligging De Abertstins stond bij Tirns, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins komen we in de 15e eeuw in de archieven tegen.
Geschiedenis Rienck Bockema van Sneek stichtte in het begin van de 15e eeuw het klooster Thabor, op de plaats van de stins in Abert onder Tirns.
De band tussen het klooster en de nakomelingen van Rienck (de familie Harinxma) bleef daarna sterk.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!