Ăbinga State bij Ee

Ligging Ăbinga State lag aan de Humaldawei 33 onder Ee, gemeente Dongeradeel.

Foto van een deel van de boerderij in 1981

Andere benaming Oudt-Fenne sate
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/state is niets bekend.
Geschiedenis Onder de historieschrijvers heerst verwarring omtrent de plaats waar Humalda State heeft gestaan. Bij de beschrijving van de states Humalda en Ăbinga volgen wij Paul Noomen als grootste autoriteit op dit gebied. Evenals Halma (1718) en Eekhoff (1855) localiseert Noomen Humalda State op de plaats iets ten noordwesten van het dorp aan de Humaldawei waar tegenwoordig een aantal woningen staan en niet op het iets verder van het dorp en de weg gelegen terrein waar de boerderij Ăbinga State staat.
De verwarring is mogelijk ontstaan doordat Humalda State in 1640 en 1700 in de stem- en floreenadministratie Ăbingha-state wordt genoemd.

Ăbinga State werd oorspronkelijk Oudt Fenne-sate (1640; 1698; 1700) genoemd (FC14/SC14). Dit goed, dichtbij Humalda, is tussen 1640 en 1700 eigendom van de Aebinga van Humalda's geworden. In 1832 was de boerderij nog omringd door een brede gracht.
De huidige boerderij werd in 1805 grotendeels gebouwd uit afbraakmateriaal, wat toen heel normaal was door de schaarste aan bouwmaterialen onder de Franse overheersing.
Bewoners 1640 Jan van Aysma te Marrum, eig.; Lammert Symens, gebr.
1698 jonker Frans Binnert Glins van Humalda, eig.; Frans Reiners, gebr.
1728 "de kinderen van Reitse Sapes vrouw", eig.; Pieter Siux, gebr.
1832 erven Reitse Iepes Humalda en mede eig.
Huidige doeleinden Op het voormalige stateterrein staat een boerderij uit 1805.
Opengesteld n.v.t.
Foto's De boerderij met haar bewoners vˇˇr 1914 (foto L.P. Visser) Buitenzijde van de boerderij in 1981 De boerderij op 25-04-2010
Bronnen Tekst: D.A. Zwart, Schetsen uit de historie van Ee, 1994
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Foto 2: D.A. Zwart, Schetsen uit de historie van Ee, 1994
Foto 1 en 3: Archief J. Leemburg
Foto 4: Jan Leemburg, 25 april 2010