Aesgema State te Oosterlittens

Ligging Deze State stond in Wiewens, ten zuidwesten van het dorp Oosterlittens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze State komen we voor 1550 al tegen.
Geschiedenis In Baard stond de Heringastins, die ook wel Dekemastins of State genoemd werd. Deze was in bezit van de familie Tho Baerd. Nadat ze de stins verkocht hadden, bleven ze nog deels in Baarderadeel gevestigd.
In de 16e eeuw komen we Gabbe van Aesgema tegen, die zijn achternaam aangepast had naar de State die zijn eigendom was: de Aesgema State op Wieuwens. Hij was een kleinzoon van Doecke Douwes Baard en overleed in 1550. Verder is nog van hem bekend dat hij een volgeling was van de doperse David Joris.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!