Aesgemastins bij Dronrijp

Ligging Deze stins stond bij Dronrijp, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan De oudste vermelding van deze stins is van 1403.
Geschiedenis De oudst bekend bewoner van deze stins was Siffridus of Sioerd Aesgama in de Poelen. Hij stierf in 1403, In 1455 komen we een Zyoerd in da Polum tegen en in 1496 Sywerd in de Poelen. Deze laatste sneuvelde in 1500 gelijktijdig met vele andere edelen in de strijd bij Franeker tegen de hertog van Saksen. Omdat hiermee de familie in mannelijke lijn uitstierf, verloor de Aesgemastins zijn militaire functie. De stins vererfde in vrouwelijke lijn en in elk geval tot het einde van de 16e eeuw bleef het in hun bezit.
Na 1500 zal de stins zijn vervangen door een boerderij. Op de kaart van Schotanus uit 1718 en de kadastrale kaart uit 1832 komen we de terp met daarop een boerderij nog tegen. Na 1832 is de boerderij 500 meter verplaatst.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!