Aggemastins te Witmarsum

Ligging De Aggemastins stond te Witmarsum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt in 1543 genoemd.
Geschiedenis Rond 1500 komen we in de archieven Alef Peters Walta tegen, die op de Aggemastins woont. Hij is een lid uit de familie Walta uit Schettens en Schraard. Hij trouwt met Ints Epes Aylva.
Alef en Ints krijgen een zoon Peter, die in elk geval in 1543 in de stins woont.

Later is de stins in bezit gekomen van de familie Aggema, die er in de 18e eeuw woont. In de 18e eeuw wordt er gesproken dat "het slot Aggema een fraaie buitenplaats" was.
Volgens P.N. Noomen stond de Aggemastins "op de Kampen".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!