Albadastins te GoŽnga

Ligging Deze stins stond bij GoŽnga, gemeente Sķdwes-Frysl‚n.
Ontstaan In 1374 komen we een Sicke Albada tegen, die waarschijnlijk hier al een stins had.
Geschiedenis Sicke Albada had samen met zijn neef, Feycke Sickinga recht op een deel van de inkomsten van de grafelijke tol te Staveren.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!