Algra State te Tytsjerk

Ligging De Algra State stond te Tytsjerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan De familie Algera wordt al in 1491 in Tytsjerk genoemd, of er sprake was van een stins is mij (KBR) niet duidelijk.
Geschiedenis In 1491 komen we Ghield Aelgera tegen, die samen met anderen namens het dorp optreedt. In Tytsjerk komen we geen hoofdelingen tegen, waardoor Ghield als eigenerfde meer bevoegdheden had. Twintig jaar later, in 1511 had hij degene met het grootste bedrijf in Tytsjerk.
In 1722 wordt Algera State omschreven als: "een heerlyke stemdragende zate en landen Algera genaamt, met 300 pondematen land".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!