Andlastins te Ried

Ligging De Andlastins stond te Ried, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins komen we in 1408 tegen.
Geschiedenis In de archieven komen we in Ried twee Andla States tegen: "Alda Andela, deer een stins steet, ende Nya Andela", oftewel Oud en Nieuw Andla, en bij de Oud Andla State stond een stins.
In 1406 had een zekere Hessel Andela het recht van Lyugghastins in het oostereind van Ried en twee jaar later het recht van Nieuw Andla. Doordat hij of zijn vrouw afstamde van de familie Tamminga, had hij ook goederen en rechten op de Tamterp met de Groot Tammingastins, die ook onder Peins stond.
Daarna komen we Peter Camstra tegen, die het recht voerde voor Oud en Nieuw Andla in 1424 en 1430. Het is echter onduidelijk welke relatie hij had tot de familie Andla. Het is met zekerheid te zeggen dat hij eigenaar was van Nieuw Andla; van Oud Andla kan dat niet met zekerheid gezegd worden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!