Andringa State te Zweins

Ligging Deze State stond in Zweins, gemeente Franekeradeel.
Andere benaming Van der Waeijden
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
ANDRINGA of van der Waeijden, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, bij hetdorp Sweins.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851