Andringahuis (II) te Leeuwarden

Ligging Aan de Grote Kerkstraat op "Camminghahorn" in Leeuwarden. De exacte standplaats is niet bekend.

Het mogelijke Andringahuis op de plattegrond van Leeuwarden door J. Sems, 1603

Ontstaan Wanneer het huis gebouwd werd is niet bekend.
Geschiedenis Wopke Eekhoff vermeldt een huis van de Andringa’s "op Camminghahorn" in de Grote Kerkstraat "op Gabbe Douwama stede". Blijkbaar heeft ter plaatse een huis van de Douwama’s gestaan of is het oude huis van naam veranderd met de komst van de Andringa’s. Vermoedelijk is dit het forse huis op de kaart van Sems uit 1603 aan de westzijde van de kloosterkerk, de latere Waalse kerk.
Eekhoff meldt verder dat in 1580 Gosse van Andringa een aantal gebouwen huurde van het pas door de Reformatie opgeheven Witte-Nonnen-Klooster dat in het gebied tussen de Speelmansstraat, Bontepapesteeg, Grote Kerkstraat en Kleine Hoogstraat lag. De gebouwen de hij huurde waren de kosterij, drie cellen, het daarnaast gelegen patershuis, het daaraan grenzende huis van de priorin en het daar weer naast gelegen gebouw.
Bewoners 1580 Gosse van Andringa
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer te zien.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van het Andringahuis (II) op 30 november 2006
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden" door W. Eekhoff, 1846
Afb. 1: Archief van J. Leemburg
Foto 1: Archief van J. Leemburg