Aykema State te Surhuizum

Ligging Deze State stond in , gemeente .
Andere benaming Ayckema
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over dze State:
AYCKEMA of Aykema, voormalige adellijke state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Achtkarspelen, 1 uur ten noordoosten van Surhuizum, waaronder zij behoorde, 1/4 uur ten zuiden van Stroobos.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851