Aylvastins te Witmarsum

Ligging Deze stins stond tegenover de Aylva State te Witmarsum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze stins is ontstaan.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt op land van de familie Aylva tegenover de Aylva State een stinswier aangegeven. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat op deze stinswier de voorganger van de Aylva State, de Aylvastins, stond.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!