Aysma State te Driezum

Ligging Deze State stond in Driezum, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa noemt deze State bij de beschrijving van Dantumadeel en het dorp Driesum:
Vroeger had men in Dantumadeel vele adellijke staten, die thans bijna allen verdwenen zijn.
Onder dit dorp [Driesum] lagen weleer de staten Feitama, Albada, Aysma, en Buma, anders gezegd Boninga; thans heeft men er nog Rinsma-state en Canter-state.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851