Beintemahuis stond te Westergeest

Ligging Deze State stond in Westergeest, gemeente Kollumerland c.a.

Tekening van de Neintema State door J. Stellingwerf uit 1723

Andere benaming Beyma State
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
BEINTEMAHUIS, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland, arrondissement en 5 uur ten oostnoordoosten van Leeuwarden, 1 uur ten oosten van Dockum, 3/4 uur ten noorden van en onder het dorpĀ  Westergeest, in de buurt Westerburen, ten zuiden van Dockumerdiep op eene hooge terp, thans eene aanzienlijke boerderij, de eigendom van en bewoond door Douwe Johannes Beintema.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
Afb. 1: Collectie Fries Museum