Bennema State te Kollum

Ligging Deze stins/state stond ten noordwesten van Kollum, gemeente Kollumerland, bij de buurtschap De Pomp, het huidige Kollumerpomp.
Ontstaan Waarschijnlijk in de 14e eeuw.
Geschiedenis Bennema State bij Kollumerpomp heeft mogelijk nooit een hogere status gekend dan ‘eigenerfde state’. In een oorkonde uit 1441 wordt gesproken van elka guede Bennema. Dat betekent zoiets als ‘het goed van Eelke genaamd Bennema’. Zij wordt in dat jaar aangegeven als gelegen in Colmerlant to Amgadorpe binnendijks. Voor zover mij bekend betreft dit het dorpje dat later ‘Kollumerterp’ werd genoemd en vrij vertaald ‘dorp in een streek bij stromend water’ betekent, wat in dit geval raak getypeerd is.
Bijna 220 jaar later, in 1660, wordt het goed ‘Bennema-zathe’ genoemd op de Uiterdijken.

In 1529 werd de state vermoedelijk bewoond door Reijndt en Mack Bennema, die belanghebbende waren bij de indijking van het Kruisland. In 1580 komt Binnert Bennema voor als grondbezitter in Colmerlant.
Later kwam het in handen van de familie Van Ipema, want in 1660 verkocht Jr. Hessel van Ipema het inmiddels in een boerderij veranderde goed aan Pibo van Doma. Die laatste was reeds sinds 1640 eigenaar van het nabijgelegen Brongersma ‘state’. Pibo voegde de beide boerderijen samen waarbij Bennema ophield te bestaan.
Bewoners 1441 Eelke Bennema
1529 Reijndt en Mack Bennema
fam. Van Ipema
1660 Pibo van Doma
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kollumerland en Nieuw Kruisland” door mr. A.J. Andreae, 1883-1885