Stins te Berrum bij Tzum

Ligging Deze state stond in de buurschap Barrum onder Tzum, gemeente Franekeradeel, mogelijk op de rond 1925 afgegraven terp.

Andere benaming Barrum
Ontstaan De stins wordt reeds in 1406 vermeld.
Geschiedenis In 1406 werd Elgera statha by Siurd Berma stinze, dus "Elgera state bij de stins van Sjoerd te Berrum" genoemd. In de 16de eeuw lag in Berrum het woonhuis van een tak van de familie Aylva.
In 1406 lagen op de terp Berrum ten zuiden van Tzum twee rechtvoerende staten: Egberts state en Elgera statha by Siurd Berma stinze. In 1408, 1421 en 1433 voerde Egbert thoe Berrum het recht voor zijn eigen state. Voor de andere state, Elgera bij de stins, trad in 1406 en 1416 Gerrolt Herema op. Siurd Berma, die op de stins woonde, fungeerde wel als rechter, maar niet vanwege zijn stins.

Bewoners - 1406 Siurd Berma te Berrum
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009