Beuckenswijk

Ligging Dit huis was gelegen in Sondel, gemeente Gaasterland.

Oude foto van het huis uit ca 1900

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis Dit buiten stond een half uur lopen vanaf Rinia State. Op deze state woonde Geertruida Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta. Een nicht van haar, Titia de Carpentier woonde op dit buiten.
Beuckenswijk was een buiten met een bos erachter; het was een groot gebouw met veel vensters, een hoge stoep en een lange gang. Meer is er niet bekend over het uiterlijk van deze state.

In 1664 trouwt dr. Wilhelmus Beuckens te Heerenveen en een zoon uit dit huwelijk was dr. Marius Beuckens. Hij was ontvanger van Doniawerstal. Hij komt in het stemcohier van 1728 voor als eigenaar van landerijen te Sondel en Nijemirdum. Hij huwde in 1696 met Gerritje Sierxma, vandaar het wapen van Sierxma naast het wapen van Beuckens. De wapens Nauta-Beuckens en Swalue vertellen over een huwelijk van leden van deze geslachten.
Paulus Rombertus noemde zich naar Vader en Moeder Nauta-Beuckens. Hij was een zoon van Gijsbertus Nauta en Geertruida Beuckens, dochter van Marius Beuckens. Zijn vrouw en ook nicht Hester Josine Swalue was een dochter van dr. Otto Swalue en Belitie Beuckens, eveneens een dochter van Marius Beuckens. Beiden hadden dus als grootouders dr. Marius Beuckens en Gerritje Sierxma.

Een broer van Paulus Rombertus Nauta-Beukens was dr. Bavius Nauta die trouwde met Tjitske Rinia. Een dochter uit dit huwelijk was Titia Rinia van Nauta. We zien ook dat zij de naam van beide ouders aanneemt.
Titia trouwde met Johan Petrus van Hylckama en hun dochter legde de eerste steen voor een nieuw slot Beuckenswijk. In 1800 trouwde Allethya Aurelia van Hylckama met Hendrik Jan de Carpentier, vrederechter te Lemmer, secretaris Waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten, controleur der Belasting in de controle Lemmer, lid Commissie van Landbouw in Friesland.
In 1885 werd de state afgebroken en op die plaats werd een boerderij gebouwd.
Bewoners ca 1664 Wilhelmus Beuckens; waarschijnlijk heeft hij het huis laten bouwen
ca 1690 - 1722 dr. Marius Beuckens, advocaat
1722 - ? Geertruida Beuckens en Gijsbertus Nauta
ca 1763 - ca 1790 Paulus Rombertus Nauta Beuckens en Hester Josina Swalue
ca 1790 - 1798 dr. Bavius Nauta (een broer van Paulus) en Tjitske Rinia
1798 - 1816 Titia Rinia van Nauta en Johan Petrus van Hylckama
1816 - 1824 Allethya Aurelia van Hylckama en Hendrik Jan de Carpentier
1824 - 1838 Hendrik Jan de Carpentier
1838 - 1869 Titia de Carpentier
1869 - ? waarschijnlijk Jacoba Jeannette D.M. de Carpentier en Jan de Rochefort
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere state bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: website van Rinkje
Genealogie Gerrijt van Belcum door J. Leemburg
Foto 1: Uit het archief van J. Leemburg