Huis Binnendyken te Schiermonnikoog-Dompen

Ligging Het Huis Binnendyken stond bij Schiermonnikoog-Dompen, in de gelijknamige gemeente.
Ontstaan Dit huis wordt genoemd in 1639.
Geschiedenis Schiermonnikoog was in de Middeleeuwen eigendom van de abdij Klaarkamp bij Rinsumageest. Door de Hollandse Graaf Albrecht van Beieren worden rond 1400 verschillende eilanden, waaronder waarschijnlijk ook Schier aan Herman Howenpe gegeven. Deze ontvangt dan bovendien het Alteke-huis in Dokkum. Na de 80-jarige oorlog komt het eiland in beheer van de Staten van Friesland, die het dan in het begin van de 17e eeuw als heerlijkheid verkopen.
In de Middeleeuwen stond hier al de Klaarkampster uithof. Vanaf 1400 laten de achtereenvolgende eigenaars huizen op het eiland bouwen. Door het verplaatsen van het eiland naar het oosten, waren ze genoodzaakt hun huis meerdere keren te verplaatsen.

In 1639 wordt daarom een door de her van Schiermonnikoog een nieuw huis gebouwd, dat Binnendyken wordt genoemd. Het lag bij het inmiddels verlaten dorp Dompen, dat nu ten zuiden van het eiland ligt. In een testamentaire beschikking (1741 en 1761) wordt dit huis als "'t oude familiehuis" genoemd en is het verbonden met de met een fideicommis belaste heerlijkheid Schiermonnikoog, tenminste zolang het "wegens de woede der zee bewoonbaar is en geen gevaar lijdt".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!