Boekmastins te Tytsjerk

Ligging De Boekmastins stond te Tytsjerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer de mogelijke stins gebouwd werd.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 wordt Boekma aangegeven binnen brede grachten aan. Op de Kadastrale kaart uit 1832 zijn deze brede grachten ook nog goed zichtbaar.
In 1511 woonde op Boekma waarschijnlijk Syds Buwckama. In 1700 is dan burgemeester Gerard Radijs eigenaar.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!