Bogerda State te Boer

Ligging Deze State stond in Boer, gemeente Franekeradeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
BOGERDA, voormalige state, thans zathe, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, 10 minuten van het dorp Boer, waartoe het behoort.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851