Bolta State te Almenum

Ligging Deze State stond in Almenum, gemeente Harlingen.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa zegt het volgende over deze State:
BOLTA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Barradeel, onder Almenum, 1/2 uur noorden van Harlingen, aan den ouden zeedijk. Zij is reeds lang in eene boerenplaats veranderd.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851