Bolta State te Arum

Ligging Deze State stond ten noordoosten van Arum en ten oosten van Achlum, gemeente Wonseradeel.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1722

-->
Andere benaming Groot Bouta State, Bolta goet
Ontstaan De naam Bolta komen we al in de eerste helft van de 16e eeuw tegen.
Geschiedenis De Franekervaart liep tussen Arum en Achlum twee bochten om een terp heen, die in 1890 werd afgegraven. Deze terp (of wier?) lag op het grondgebied van Arum, maar was vanuit Arum alleen over water bereikbaar. Vanuit Achlum was deze terp via een bruggetje bereikbaar. Het dooplopende weggetje, dat hier nog steeds loopt, heet Boltapad.
De familie Bolta komen we tegen het einde van de 15e en begin 16e eeuw alleen in de Dongeradelen tegen. Dit goed was toen inmiddels niet meer in hun bezit.

Dit huis heb ik toegevoegd door de afbeelding. Volgens mevrouw H. Bouta is deze afbeelding van de Bolta State gemaakt in 1722 door J. Stellingwerf. Bij de tekening staat vermeld: "Van den hr. Hermanus Portgens onder Achlum 1722. Īk kan verder geen infomatie vinden over deze Hermanus Portgens en ook onder de eigenaars kom ik geen adel tegen.
Bewoners Er zijn mij alleen namen van de bewoners van de Zate bekend.
Huidige doeleinden Op de plaats van de mogelijke State bevindt zich een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
Archief van mevr. H. Bouta