Bolta State te Hantum

Ligging Deze State stond in Hantum, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
BOLTA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, 3/4 uur ten noordwesten van Hantum, waartoe zij behoorde. Ter plaatse waar zij gestaan heeft ziet men thans eene boerenplaats.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851