Bongahuis te Oosterend

Ligging Het Bongahuis stond te Oosterend, gemeente Texel.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer dit adellijk huis gebouwd werd.
Geschiedenis Het Bongahuis moet een belangrijk huis onder Oosterend zijn geweest.
Ook in de "Nieuwe Tijd" komen we het op verschillende kaarten tegen, waarbij het als adellijk huis wordt afgebeeld.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!