Bongastins bij Kimswerd

Ligging Deze stins stond bij Kimswerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins komen we als versterkt huis rond het einde van de 15e eeuw tegen.
Andere benaming Bonga gued (1522), Bonga saet (1546)
Geschiedenis Tot rond het einde van de 15e eeuw vervulde de Oedsingastins een belangrijke rol als versterking in Kimswerd, dat toen door de Bongastins werd overgenomen. De familie Bonga komen we vanaf 1494 tegen in documenten.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!