Bongastins bij Kimswerd

Ligging Deze stins stond bij Kimswerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins komen we als versterkt huis rond het einde van de 15e eeuw tegen.
Andere benaming Bonga gued (1522), Bonga saet (1546)
Geschiedenis Tot rond het einde van de 15e eeuw vervulde de Oedsingastins een belangrijke rol als versterking in Kimswerd, dat toen door de Bongastins werd overgenomen. De familie Bonga komen we vanaf 1494 tegen in documenten.
Eigenaars/bewoners - voor 1511 Sybrand Doytzes Bonga
- 1514 Doytze Sybrands Bonga (zoon), getrouwd met Doed Bongha
- 1537 Sybren Doytzes Bonga (zoon), getrouwd met Gaets Haringsdr Harinxma
- 1580 Doytze Sybrens Bonga (zoon), getrouwd met Id Sickes Galama
- ong. 1614 Jelts Doytzes Bonga (dochter, getrouwd met Taecke Feijes van Heemstra
- 1632 (?) Sybrant Doytzes Bonga (laatste v/h geslacht)
1632 - 1645 Taeck Orcksdr van Doyem, weduwe van Sybrant Doytzes Bonga
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
Archief van der heer A. Buwalda