Bongastins te Witmarsum

Ligging De Bongastins stond ten oosten van Witmarsum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benamingen Bonge stens, Bomstens en Bomstensera fenne (1543, Bungestyns (1563)
Ontstaan Deze stins komen we voor het eerst in 1543 tegen, maar hij is hoogstwaarschijnlijk eerder gebouwd.
Geschiedenis De Bongastins komen we in 1543 tegen onder de namen "Bomstens" en "Bomstensera fenne". Uit een andere beschrijving weten we dat "Bonge stens" ten oosten van het dorp stond.
In de tweede helft van de 16e eeuw komen we als eigenaar Frans Aylva tegen, die in 1563 de "Bungestyns" aan zijn dochter Luts vermaakte.
Er is een fraaie tekening bewaard gebleven uit 1644 van de landerijen rond de Bongastins en daarop komt alleen nog een boerderij voor.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!