Bonningastins te LoŽnga

Ligging Deze stins stond bij LoŽnga, gemeente Sķdwest-Frysl‚n.
Ontstaan Deze stins werd waarschijnlijk voor 1490 gebouwd.
Andere benaming Harinxma
Geschiedenis Als eerste bewoner van deze stins komen we Low Broers Bonninga rond 1490 tegen. Volgens overlevering is hij verwant aan Feicke Sickinga, die ook in GoŽnga woont. De schoonzoon van deze Feicke stichte in het begin van de 15e eeeuw het klooster Thabor. Deze verwantschap leverde het recht op dat ze ook mochten begraven in het klooster.
De familie Bonninga hadden hun stamhuis, de Bonningastins te Oppenhuizen. Maar waarschijnlijk hadden ze ook in LoŽnga hun stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!