Bonningastins te Oppenhuizen

Ligging De Bonningastins lag net ten noorden van Oppenhuizen, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Sjaerdemastins
Ontstaan De familie Bonninga komen we in de 14e eeuw tegen en de stins stamt mogelijk ook uit die tijd.
Geschiedenis Vanaf het einde van de 14e eeuw komen we de familie Bonninga tegen in de archieven. Het is mij niet duidelijk vanaf wanneer de stins genoemd wordt. Deze familie was één van de twee hoofdelingenfamilies in Oppenhuizen.
Vermeldenswaardig is, dat in het uiterste zuiden van het ontginningsgebied van het Ges, dat vanuit Oppenhuizen werd ontgonnen, het dorp Boornzwaag ontstond, dat oorspronkelijk Bonningazwaag heette.

Door het huwelijk van een erfdochter met een lid uit de familie Sjaerdema van Wymbritseradeel, komt de stins in deze familie.
We komen de stins tegen op de kaart van Eekhoff (1849-1856), waardoor de ligging kon worden vastgesteld.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!