Bornia State

Ligging De Bornia State lag ten zuiden van de kerk van Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel, naast de Papinga State.

Foto van de Bornia State voor de afbraak in 1870

Ontstaan Het eerste huis stond al op deze plaats voor 1763.
Geschiedenis Bornia State was, nadat het huis iets voor 1763 herbouwd was, net als Dekema State een sieraad voor het dorp. In 1768 woonde hier de raadsheer Hamerster en in 1818 mr. Bernhardus Buma. Door Bernhardus Buma wordt er in 1819 een nieuw huis gebouwd.
In 1864 is het huis voor afbraak verkocht en vier jaar later was het met de grond gelijk gemaakt. Van dit huis is net voor de afbraak nog een foto gemaakt, zoals hieboven te zien is. Voor het huis bevond zich een fraai hek, dat op deze foto behoorlijk geretoucheerd is.
Vlakbij de plaats waar de State gestaan heeft, staat een boerderij, die in 1977 bewoond werd door Auke Schotanus, terwijl er vlakbij het rusthuis "Nij Dekema" staat.
De State stond aan het eind van de huidige Küperssteech.
De huidige Burgemeester van Leeuwarden (2019), de heer S. van Haersma Buma, is een nakomeling van de eigenaar rond 1820.
Bewoners 1768 raadsheer Hamerster
1818 mr. Bernhardus Buma
Huidige doeleinden Waar de State gestaan heeft, kan men nog steeds zien: Het vierkante terrein is een beschermd stuk grond en is onbebouwd; de tuinen zijn verdwenen.
Opengesteld De boerderij en het rusthuis zijn niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Foto 1: website NO.ORDPEIL landschap.erfgoed Foto 2: Archief van J. Leemburg