Bornia State

Ligging De Bornia State lag ten zuiden van de kerk van Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel, naast de Papinga State.

Foto van de huidige boerderij

Ontstaan Het eerste huis stond al op deze plaats voor 1763.
Geschiedenis Bornia State was, nadat het huis iets voor 1763 herbouwd was, net als Dekema State een sieraad voor het dorp. In 1768 woonde hier de raadsheer Hamerster en in 1818 mr. Bernhardus Buma.
In 1864 is het huis voor afbraak verkocht en vier jaar later was het met de grond gelijk gemaakt. Op deze plek woonde in 1977 Auke Schotanus, terwijl er vlakbij het rusthuis "Nij Dekema" staat.
De State stond aan het eind van de huidige Küperssteech.
Bewoners 1768 raadsheer Hamerster
1818 mr. Bernhardus Buma
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden. Op de plaats van de State bevindt zich nu een boerderijtje en niet zo ver daar vandaan een rusthuis.
Opengesteld De boerderij en het rusthuis zijn niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Foto 1: Archief van J. Leemburg