Boulsmastins bij Hijum

Ligging Deze stins stond waarschijnlijk bij Hijum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan De familie Boulsma wordt voor het eerst genoemd in 1444.
Andere benaming Boulsme guet (1484), Bowtsma gwed (1502)
Geschiedenis Vanaf 1444 komen we de familie Boulsma tegen in Hijum, die gelieerd was aan andere adellijke families. In dat jaar komen we Wibren Boulsma tegen, die vrede sluit samen met andere hoofdelingen met de stad Groningen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!