Stins bij de Bruggefenne te Uitwellingerga

Ligging De stins heeft gestaan bij de Bruggefenne te Uitwellingerga, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins bestond waarschijnlijk al voor 1511.
Geschiedenis In 1511 wordt in de archieven een stinssloot vermeld in Uitwellingerga , waarvan de ligging nog niet is vastgesteld.
Honderd jaar later, in 1615, komen we de vermelding tegen van een goed bij Hooge Brugge. Over een stins wordt niet gesproken, maar aan het goed zijn belangrijke rechten, zoals visrecht en tolheffing verbonden: "eene sate landts oft pacht hoff, gelegen in Wuijtweningerga, groot over de vijftich pondematen, daerop dat jegenwoordelyck woont eenen genaempt Geertken Doedes, met de hooge brugge daer aene leggende ende alle de proffijten van visscherije, tollen ende andere baten, oock schaden daer op lopende".
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!