Buitenrust bij Giekerk

Ligging Dit huis stond bij Giekerk, gemeente Tytsjerksteradiel.

Afbeelding van de State door J. Stellingwerf uit 1722

Ontstaan Deze buitenplaats werd omstreeks 1700 gebouwd.
Geschiedenis Buitenrust werd gesticht op het terrein van een eerdere boerderij die ook al "Buitenrust" werd genoemd. Die boerderij was in 1640 eigendom van Dr. Jan Martens te Beetsterzwaag. In 1698 werd de boerderij "Buitenrust" verhuurd door Augustinus Lycklama Nijeholt, optredend als curator over de kinderen van wijlen Taetske Hemminga.

"Buitenrust" was ten tijde van Dr. Franciscus Frisius (1722-1744) een fraai gebouw met een aangebouwde boerderij, erf, bos, boomgaard en bouw- en weilanden met een totale oppervlakte van 135 pondemaat (ca 45 hectare).

In 1780 bood de toenmalige eigenaar C.F. van Meijers de buitenplaats te huur aan.
Deze voormalige buitenplaats stond aan de Singel. Het huis werd waarschijnlijk in 1858 (of eerder, want Eekhoff geeft "Buitenrust" al niet meer aan in zijn atlas) afgebroken en vervangen door een boerderij. De bomensingels zijn toen bewaard bleven.

Het huis was lange tijd in bezit van de eigenaren van Poelzicht.
Geertruida Rinia van Nauta, weduwe van Mr. Van Ness en dochter van mr. Cornelis Franciscus Rinia van Nauta, zou de laatste bewoonster van het buiten "Buitenrust" zijn geweest.

In de buurt van de plek waar het huis gestaan heeft, vinden we nu een boerderij. In 1975 was deze eigendom van de heer R.J. van der Kooi.
Bewoners Zie bewoners van Poelzicht.
1722 - 1744 Dr. Franciscus Frisius
1744 - 1772 mr. Cornelis Franciscus Frisius
ca 1772 C.F. van Meijers
1830 - 1872 mr. Cornelis Franciscus Rinia van Nauta
Huidige doeleinden Van dit buiten is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto van de huidige boerderij Nog een foto vande huidige boerderij Kaartje met alle Stinsen rond Giekerk
Bronnen Tekst: Jan van der Zwaag en Jan Leemburg
Afb. 1: Archief van J. Leemburg
Foto 1 en 2: Archief van J. Leemburg
Afb. 2: Jan van der Zwaag