Buma State op 't Veen onder Westergeest

Ligging De Buma State stond op 't Veen (Zwagerveen) onder Westergeest, gemeente Noardeast-Fryslân, tot 1 januari 2019 behoorde Westergeest tot Kollumerland c.a.
Andere benaming heert van Sye Buwama op't Ffeen
Ontstaan Deze State wordt voor het eerst in 1543 genoemd.
Geschiedenis In 1543 wordt er gesproken over "de heert van Sye Buwama op't Ffeen, dar wont Buma".
In 1698 wordt hier gesproken over "een stemmende sate zijnde op't Veen gelegen", die eigendom is van Willem Maurits van Hanecrooth. Het lijkt aannemelijk om te veronderstellen dat deze boerderij uit het bezit van de familie Buma afkomstig is en dat deze op dezelfde plek stond als de heert uit 1543. wat met zekerheid kan worden vastgesteld, is dat de boerderij en omliggende landerijen in de opstrek (verlengde ontginning) van de Buma-goederen op de Triemen
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!