Buwalda-Stapertstins te Tjerkwerd

Ligging De Buwalda-Stapertstins stond te Tjerkwerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Een vermelding van de oudste bewoners komen we in 1543 tegen.
Geschiedenis Op de Kadastrale kaart van 1832 zien we rond de boerderij Buwalda-Stapert nog gedeeltelijk een gracht aanwezig. Op grond hiervan wordt een stins vermoed. De afbeelding van J. Stellingwerf uit 1724 met de tekst: "Eelinga state onder Gronterp in Wonseradeel, behoort juffr. Sjoukje van Bewalda, 1724" stelt volgens de heer A. Buwalda de Buwalda-Stapert State voor. We zien hierop een huis met trapgevels en een houten hek met wapendragende leeuwen op de hameipalen. Het huis lijkt 17e-eeuws.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!