Buygershuis te Leeuwarden

Ligging Dit huis stond in de Hoogstraat in Leeuwarden.
Ontstaan Dit huis wordt voor het eerst in 1614 henoemd, maar stamt waarschijnlijk uit het begin van de 16e eeuw.
Geschiedenis De familie Auckema was via huwelijk verzwagert met vele adellijke en eigengeërfde families. Eén daarvan was de familie Buygers.
De stamvader van de familie Buygers is Jacob Buygers. Hij was burgemeester van Leeuwarden en overleed in 1529. Hij had twee zoons, die beide met een vrouw uit de familie Auckama trouwden.

De naam van het huis komen we voor het eerst in 1614 tegen en het lag in het noorden van de Grote Hoogstraat.
Uit het archief van de familie Auckama blijkt dat de familie Buygers ook grondbezit had buiten de stad Leeuwarden. Zo komen we in Lekkum een Buygers hofstede tegen, die ook éénmaal als stins wordt vermeldt.
Er is van dit huis nog muurwerk bewaard gebleven, dat uit afwisselende lagen rode en gele baksteen bestaat. Dit huis wordt nog gedekt door een oorspronkelijke kap.
Door Jager wordt het huis gedateerd als begin 16e eeuws.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!