Cedelshof op Zwagerveen onder Westergeest

Ligging Het Cedelshof op Zwagerveen lag waarschijnlijk onder Westergeest, gemeente Noardeast-Fryslân, tot 1 januari 2019 behoorde Westergeest tot Kollumerland c.a.
Ontstaan Er is niets over het ontstaan van dit huis bekend.
Geschiedenis Op de kaart van Eekhoff uit 1847 komen we een echte "moated site" op Zwagerveen tegen, die Cedelshof wordt genoemd. Verder is hier niets over bekend.
Op de Kadastrale kaart uit 1832 wordt dit terrein als onbehuisd aangegeven en is het in gebruik als boomgaard.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!