Cleyne-Jaerla State te Wetsens

Ligging De Cleyne-Jaerla State stond te Wetsens, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Het is onduidelijk wanneer Klein Jaerla is ontstaan.
Geschiedenis Van oorspronkelijk had de familie Jaerla de beschikking over vier stinsen, te weten: De Jaerlastins te Wetsens, Rintjema te Oostrum, te Burgum en Grovestins onder Hardegarijp. De familie Jaerla komen we vanaf de tweede helft van de 15e eeuw tegen in Wetsens en dan geldt de Jaerlastins in Wetsens als stamhuis.
In 1511 komen we Wopke Jarla tegen, die uit de hoofdelingen familie Jaerla stamt. Deze familie was Saksisch-gezind. Wopke heeft ook nog twee broers, Botte en Amke Jarla, maar hij krijgt twee goederen Jaerla bij zijn huwelijk in 1504 van zijn moeder Doedt. Hij trouwt met Frouck Roorda van Genum, maar helaas sterft Wopke al een jaar later. Er is nog een derde goed Jaerla, dat in bezit is van "Wopke Jaerle kint".

In het gebied van de drie goederen Jaerla staan negen boerderijen, die we ook nog in 1640 tegen komen. Botte, de broer van Wopke, heeft alleen een dochter en door haar huwelijk met Minne van Eminga komen de Jaerla goederen in bezit van die fanmilie.
Na 1640 wordt Klein-Jaerla steeds verpacht.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!