De Burch te Metslawier

Ligging De Burch lag aan de Zuider-Ee tussen Metslawier en Jouswier, gemeente Dongeradeel.
Andere benaming Pelfenne
Ontstaan Pas aan het begin van de 16e eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van De Burch.
Geschiedenis De belangrijkste stins in Metslawier was Ropta. Daarnaast waren ook Wibalda en Jaersma oude hoofdelingenhuizen. Alledrie deze machtsposities werden in 1422 al genoemd.

In 1511 was Sybren Ropta’s zoon Focke Ropta, in de lijst van edellieden van 1505 eveneens genoemd, eigenaar van Ropta state. Een van zijn pachters woonde up den Burch. Waarschijnlijk werd daarmee niet de Ropta-stins bedoeld, maar een strategisch aan de Zuider-Ee gelegen huis. Fokke Ropta junior van Ropta State trouwde met Graets van Eysinga. Naast Groot- en Klein-Ropta en De Burch had hij veel boerderijen en landerijen in eigendom onder de dorpen Anjum, Lioessens en Morra en een huis in Dokkum. Hij was dan ook de rijkste man van de grietenij.
Focke van Ropta overleed vrij jong in 1512 evenals zijn vrouw. De een overleed op 24 juni, de ander op 4 juli.
Bewoners Sybren Ropta (?)
- 1512 Focke Sybrens van Ropta, getrouwd met Graets van Eysinga
1512 - 1551 Worp Fockes van Ropta (?)
Huidige doeleinden Van de stins/state is niets meer terug te vinden, het terrein is tegenwoordig weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis