De Stins te Huizum

Ligging De Stins stond bij Huizum, een wijk binnen de stad Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins komt voor het eerst ion 1640 voor.
Geschiedenis In 1640 komen we de sathe 'De Stins' tegen en deze is dan eigendom van de heer Johan van Beyma.
Op de kaart van Eekhoff uit ca 1850 komen we de naam sathe De Stins ook tegen, maar het is onduidelijk wat de herkomst van deze naam is.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!