De Worfstins in Lies

Ligging Deze stins stond in Lies, gemeente Terschelling.
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins is ontstaan.
Geschiedenis In Lies vinden we een stinswier, die de naam De Worf draagt. Deze stins was waarschijnlijk bezit van de familie Popma.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!