Dekama State te Kortezwaag

Ligging Deze State stond in Kortezwaag, gemeente Opsterland.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
DEKAMA-STATE, voormalige landhuis, aan de Jonkermanssloot, bewesten het Friesche dorpĀ  Kortezwaag, in de grietenij Opsterland, welligt vroeger bewoond door den Ridder Pieter van Dekama, die in 1551 een der compagnons was, ter vergraving der Heeren-veenen in Schoterland, en in de zeventiende eeuw door Sixtus van Dekama.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851