Dekema State te Huizum

Ligging De Dekema State stond bij Huizum, gemeente Leeuwarderadeel (Zuid), op de plaats van de tegenwoordige Smidsbuurt, Hofstraat en Gymnasiumstraat.
Andere benaming Decamahof, Het Oudhof
Ontstaan De oorsprong van deze stins/state ligt (ver) voor 1500.
Geschiedenis Dekema State werd bewoond door hoofdelingen uit hetzelfde geslacht als die van Jellum, Baard en Jelsum. In 1491 had Wâte van Decama hier zijn residentie. In 1558 woonde hier Pieter van Decama, Raadsheer van het Hof van Friesland, goed rooms en dus vóór de Spanjaarden. Julius (Juw) van Decama, waarschijnlijk een zoon van Pieter, woonde er in 1570, ook Raad in het Hof van Friesland en even rooms en even Spaansgezind als zijn vader. In 1578 moest hij dan ook vluchten voor de Calvinisten. De bevolking van Leeuwarden vernielde “na bekomen appoinctement” van het gerecht het huis en hof. In later eeuwen werd er een boerderij op deze plek gebouwd die er in de dertiger jaren van de 20e eeuw nog stond en die toen werd gebruikt als garage.

De "Tegenwoordige Staat van Friesland" meldt in 1786: "Het Oudhof of Dekama State was ook onder dit Dorp gelegen, en in 1570 de woonplaats van den Heer J. Dekama, Raad in den Hove van Friesland; doch deeze State is ook al voor langen tyd in eene enkele boereplaats veranderd, die vry van Floreenschattinge is, hoedanige maar zeer weinige in deeze Provincie worden gevonden".
Bewoners 1491 Wâte van Decama
1558 dr. Pieter van Decama
1570 dr. Julius van Dekama
in 1578 door de Leeuwarder bevolking vernield
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen of foto’s bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
‘Ljouwerteradiel’ door dr. G. Abma, 1984
"Tegenwoordige Staat van Friesland", boek 2, 1786