Dekema State te Tzum

Ligging Deze State stond in Tzum, gemeente Waadhoeke.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa noemt de State bij de beschrijving van Tjum:
Voorheen had men er vele staten en stinzen, als: Groot-Herama, Klein-Herama, Hottinga,  Hermana en Dekema te Tjum; En Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
DEKAMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, onder Tjum.
Ter plaatse waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenhuizing.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851