Denia State te Ferwert

Ligging Deze buitenplaats stond in Ferwert, gemeente Noardeast-Frysl‚n.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze buitenplaats:
DENIA, voormalige buiten, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, 1/4 uur ten noordwesten van†Ferwerd, waartoe het behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851