Doedtmoershuis te Leeuwarden

Ligging Het huis zou aan de Voorstreek gestaan hebben naast de parochiekerk van Hoek, in Leeuwarden.
Ontstaan Het is niet bekend wanneer dit huis gebouwd werd.
Geschiedenis De 19e eeuwse historicus Eekhoff schrijft dat de vroegere parochiekerk (de St. Catharinakerk) en kerkhof van Hoek aan de noordzijde van het Amelandshuis gelegen zijn “en wel terzijde van nog een kasteel der Cammingha’s, dat, naar eene vroegere bewoonster, den naam van Doedtmoershuis draagt”.

Dit “kasteel” zal ten noorden van de kerk hebben gestaan bij het punt waar de Ee de ‘stad’ in stroomde, zoals ook bij de andere (water)ingangen van de stad stinsen stonden. Het Burmaniahuis bij het Schavernek en de Vrouwenpoort, Camminghahuis (1) bij de oude gracht, Juwsmahuis aan de Weaze, Montzimahuis aan zowel de Weaze als de Wirdumerdijk, Uniahuis aan de Weaze en de Ossekop met aan de overzijde van die straat Andringahuis, het Amelandshuis en Martenahuis 1 aan het Vliet, enz.
Bewoners Namens van bewoners zijn niet bekend.
Huidige doeleinden Van het huis/kasteel is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” door W. Eekhoff, 1846