Dokemahuis bij Leeuwarden

Ligging Dit huis stond buiten Leeuwarden in het huidige Camstraburen.
Ontstaan Dit huis zal voor het midden van de 15e eeuw gebouwd zijn.
Geschiedenis Het Dokemahuis behoorde tot de vele goederen van de familie Cammingha rond Leeuwarden. Het lijkt er op dit huis rond het midden van de 15e eeuw door vererving in hun bezit kwam.
Er waren meer vooraanstaande lieden uit Leeuwarden, die hiet bezit hadden, zoals de familie Wiggama en Allert Claesz.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!