Domna State te Weidum

Ligging De Domna State stond net ten westen van de kerk te Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De State stond bijna tegen de dorpsterp aan.
Ontstaan Wanneer de State ontstaan is, is niet bekend.
Geschiedenis Bij deze state hoort het familiekerkhof van de Buma’s. Mr. Wiardus Buma heeft voor zijn nageslacht een studieleen gesticht en zijn deel in de eigendom van deze boerderij aangewezen als kapitaalfonds voor dit leen. De boerderij werd in 1977 gebruikt door een familie Tijsma.
Bewoners Mr. Wiardus Buma
Huidige doeleinden Op de plaats van de State bevindt zich nu een boerderij.
Aan het einde van de Lytsebuorren aan de zuidwestkant van de kerk van Weidum begint de oprijlaan naar Domna State. Deze laatste 'state' is voor zover mij bekend, alhoewel wel eigendom geweest van adellijke grootgrondbezitters, nooit een echte ('edele-' of 'eigenerfde') state geweest.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy