Donia State te Hidaard

Ligging Deze State stond in Hidaard, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
DONIA of Donya, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, 1/2 uur ten zuidoosten van Hydaard, waartoe zij behoorde.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851