Donia State te Wanswerd

Ligging Donia State lag onder Wanswerd aan de Wanswerderdijk dichtbij Wanswerd aan de Streek en Dokkumer Ee, gem. Ferwerderadeel.
Ontstaan Wanneer deze state is ontstaan is niet bekend.
Geschiedenis Het is bekend dat de Donia’s op een state die lag op of bij de in de buurt van Wanswerd aan de Streek liggende Doniaterp. Van deze familie (Van) Donia is niet veel bekend. In de 16e eeuw woonde hier de edelman Jan Donia die vermoedelijk afstamde van het machtige Donia geslacht uit Oosterend. Doordat al in 1640 het goed opgesplitst lijkt te zijn en van beide delen verschillende Donia’s eigenaren zijn is het lastig de juiste eigenaren van de state te achterhalen. Vermoedelijk stond de state in de plaats die in de stemkohieren van Wanswerd onder nummer 12 is aangegeven. Daarvoor pleit het gegeven dat op dit goed twee stemmen rustten, oorspronkelijk vermoedelijk één op de boerderij en één op de state. In 1640 is dit deel van het goed niet meer in handen van de familie Donia, want in dat jaar staat Abbe van Bootsma als eigenaar vermeld. Dr. Sixtus van Donia woont dan aan de andere kant van de weg tegenover stem 12 op stem 27.
Algra schrijft dat volgens een heer Van der Veen het slot later vervangen is door een landhuis. Het bovenstaande en het feit dat de 2 stemmen onder nummer 12 in 1640 eigendom waren van de rijke edelman Abbe van Bootsma uit Roordahuizum doet echter vermoeden dat het landhuis tegenover de oude state gebouwd is en ze wellicht geruime tijd gelijktijdig hebben bestaan.
In 1821 werd er een landhuis geveild onder Wanswerd en in 1828 werd het nogmaals verkocht, nu voor afbraak. Vermoedelijk is dat het bedoelde landhuis geweest. Op de plaats van het landhuis zouden twee boerderijen gebouwd zijn.
Eigenaren 16e eeuw Jan Donia
Huidige doeleinden Op de beide terreinen staan nu boerderijen.
Opengesteld De boerderijen zijn particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
A.Algra, De historie gaat door het eigen dorp
hisgis
a href="http://www.simonwierstra.nl/index6.htm" target="new">Genealogie fam. Van Bootsma