Doniastins te Oosterend

Ligging Deze stins stond in Oosterend, gemeente .
Andere benaming
Ontstaan Deze stins komt in elk geval vanaf het begin van de 15e eeuw voor.
Geschiedenis De familie Donia had al in het begin van de 15e eeuw dit Doniahuis te Oosterend in bezit. Via een erfdochter uit deze familie gaat de stins over in handen van de familie Harinxma. Deze tak van de familie gaat zich ook Donia noemen.
De Donia die van 1458 tot 1464 woedde tussen de Schieringers en Vetkopers, werd naar deze familie Donia-oorlog genoemd.
Het doniahuis was vanaf 1500, in de Nieuwe Tijd, nog steeds het belangrijkste huis van Oosterend.

Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
DONIAHUIS, voormalige stins, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Hennaarderadeel, onder Oosterend.

Ik ben op zoek naar informatie over deze stins.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze stins.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851 P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, Verloren, 2009
De website hisgis